מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון אתר

1. כללי

1.1. שלום וברוכים הבאים לאתר האינטרנט https://www.samsungmobile.co.il (להלן: "האתר") שפותח ומופעל ע"י חברת סאני תקשורת סלולרית בע"מ (להלן: "סאני תקשורת") או מי מטעמה, האתר נועד לאפשר רכישה של מכשירי טלפון סלולאריים מתוצרת Samsung Electronics Co. (להלן: "Samsung"), מידע אודות המוצרים ושירותים שאנו מספקים, חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ואביזרים, מידע אודות סניפים ונקודות מכירה, ועוד.

1.2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישת המוצרים שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין סאני תקשורת בעניין זה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

1.3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים באמצעותו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון זה ויוצרת מצג שיש לך סמכות חוקית להסכים לתנאי שימוש אלה בשמך ובשם כל צד אותו אתה מייצג. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו אינך מורשה להשתמש באתר זה והנך מתבקש להתנתק ממנו לאלתר.

1.4. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של סאני תקשורת ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר, ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.

1.5. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

1.6. כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו לפרשנות התקנון.

1.7. לתשומת ליבך כי לא ניתן לבצע הזמנות (באתר או בטלפון), של מוצרים המוצעים למכירה בסניף באילת. רכישת מוצרים באילת תתאפשר רק בהגעה לסניף באילת באופן אישי, ובהתאם למוצרים והמחירים המוצעים בסניף זה.

2. בעלות בתכנים

2.1. תכנים המופעים באתר מוגנים בזכויות יוצרים על פי חוקים לאומיים ואמנות בינלאומיות והנם קניינה של סאני תקשורת, Samsung או צד שלישי שנתן לסאני תקשורת הרשאה להשתמש בהם. כל הזכויות בתוכן שמורות, למעט זכויות המוענקות במפורש (ככל שישנם כאלה). יצירה מחדש, העתקה, הפצה, או אחסון של חלק מהתוכן או כולו בכל צורה שהיא בלא הסכמה מראש בכתב מסאני תקשורת אסורה, מלבד בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון.

2.2. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן סאני תקשורת נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

2.3. סאני תקשורת מסכימה לגלישתך בדפי האתר במחשב שלך ו/או להדפסת העתקים של תמציות מתוך דפים אלו לשימושך האישי בלבד, לא למטרות מסחריות וכל עוד המותג "Samsung" ושם האתר מופיע, אלא אם כן אושר הדבר בכתב ע"י סאני תקשורת. שימוש במסמכים מסוימים הכלולים בדפי האתר עשויים להיות כפופים לתנאים נוספים אשר מצוינים באותם מסמכים.

2.4. שימוש בתכני האתר שלא בהתאם לתנאי תקנון זה עשוי להוות הפרה של זכויות הקניין הרוחני של סאני תקשורת ו/או Samsung ו/או ספקי התוכן של סאני תקשורת, ובמקרה שכזה, כל אחד מהגופים הנ"ל עשוי לנקוט בצעדים משפטיים על מנת להגן על זכויות אלה.

2.5. אינך רשאי להחליף, לשנות, למכור, לעסוק בהנדסה הפוכה או להעביר דבר כלשהו המוצג באתר. מותר להשתמש בהודעות לעיתונות ובמסמכים אחרים המסווגים כציבוריים לתקשורת פומבית ובלבד שתציין את מקור המידע.

2.6. גישה או שימוש בחלק מן השירותים המוצעים באתר מחייבים זיהוי. הזיהוי עשוי להתבצע באמצעים שונים כגון: ארבע ספרות אחרונות של אמצעי תשלום ו/או תעודת זהות ו/או מספר IMEI שלב המכשיר ו/או הכנסת שם וסיסמא לאחר תהליך רישום ראשוני. אמצעי הזיהוי שלך (לרבות שם המשתמש והסיסמה)ו/או מספר הזמנה/חשבונית/קבלה הנם אישיים ועליך לשמור עליהם בסודיות ולא להעבירם לאחר. אם אבדו לך שם המשתמש והסיסמה או שקיים חשש כי אחר עושה באחד מהאמצעי הזיהוי שלך שימוש בהעדר הרשאה ממך, עליך לדווח לנו על כך באופן מידי.

2.7. אתה תהיה אחראי באופן מלא על כל פעולה שתבוצע באתר תחת שם המשתמש שלך, לרבות תשלום בגין מוצרים שיירכשו או הפרת תנאי האתר או כל דין. כמו כן אנו נהיה רשאים לחסום את הגישה שלך לשירותים המסופקים באתר או חלקם במקרה של חשש לעבירה על הדין או בשל הפרת תנאי שימוש אלה או בשל הפרעה לפעילותו התקינה של האתר

3.
רכישת המוצרים

3.1. סאני תקשורת מאפשרת לך לרכוש את המוצרים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים.

3.2. באתר יוצגו המוצרים המוצעים למכירה, מפרט כל מוצר, מחיר כל מוצר, האחריות הניתנת על המוצר, זמן אספקתו וכל פרט אחר הנדרש להצגה על פי דין ופרטים נוספים, ככל שסאני תקשורת תמצא לנכון. לפרטים נוספים ובירורים, מעבר לאלו המופיעים באתר, ניתן לפנות לסאני תקשורת בכל ערוצי הפניה , כפי שמופיעים באתר.

3.3. ההצעות הנן לזמן מוגבל ואנו רשאים להסירן או לשנותו בכל עת, ללא הודעה מראש. רכישת מוצרים ו/או שירותים מסוימים או משך הזמן למימוש רכישה או צפייה או שימוש בשירותים מסוימים עלול להיות מוגבל בזמן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נהיה רשאים לבטל התקשרות, לרבות מכירה, אם יתברר לנו כי נפלה טעות סופר או טעות חריגה אחרת בהצגת פרטי השירות או המוצר לרבות המחיר או פרטים אחרים.

3.4. כל המחירים המפורטים באתר נכונים ליום פרסומם בלבד וסאני תקשורת תהיה רשאית לעדכנם מעת לעת. מחירים אלו ותנאי השירותים שאנו מציעים ומספקים משתנים לעתים קרובות. עליך להתעדכן לגבי המחיר העדכני ותנאי השירות לפני ביצוע כל שימוש או רכישה.

3.5. ביצוע פעולות באמצעות האתר (לרבות: הזמנת מוצרים או שירותים, שינויים וביטולם, ביצוע תשלומים, עדכון אמצעי תשלום וכיו"ב). מותנה בהיותך בגיר (מעל גיל 18) וכן בהיותך כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

3.6. המחירים המוצגים לצד המוצרים השונים כוללים מע"מ.

3.7. המבצעים המופיעים ו/או שיופיעו באתר מפעם לפעם הינם ייחודיים לאתר ואינם מחייבים את החברה בכל הנוגע לרכישות שיבוצעו שלא באמצעות האתר.

3.8. טרם ביצוע הזמנה של איזה מהמוצרים (להלן: "ההזמנה") יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו.

3.9. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמדויקים, אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, עשוי להיות חשוף להליכים משפטיים פליליים ו/או אזרחיים. מיד לאחר ביצוע ההזמנה היא תיקלט במערכת המחשבים של סאני תקשורת. לאחר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה על ידי סאני תקשורת באמצעות הדואר האלקטרוני ובה אישור פורמאלי של ההזמנה ופרטיה. חיוב ההזמנה בגין עלות המוצר הנרכש על ידך, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור ההזמנה, בהתאם לתנאי התשלום שנקבעו עבור המוצר.

3.10. במקרה בו לא אושרה ההזמנה ע"י חברות האשראי תקבל הודעה מתאימה. במקרה שכזה, לצורך השלמת הרכישה יידרש ממך ליצור קשר עם חברת האשראי לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע ההזמנה.

3.11. אישור ההזמנה ואספקתה כפוף גם להיותו של המוצר במלאי, לאימות נתונים ובדיקות נוספות של סאני תקשורת. במקרה ובו לא תוכל לעמוד סאני תקשורת בהזמנה כפי שהוזמנה, אף אם הוזמנה בהתאם להוראות האתר, לא תבוצע ההזמנה, לא יגבה כל תשלום בגינה והנך מוותר בזאת על כל טענה כנגד סאני תקשורת בעניין זה.

3.12. מועדי המשלוח יימנו רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי ומשלוח אישור הזמנה ע"י סאני תקשורת. במידה ולא פעלת להסדרת אישור חברת האשראי בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה סאני תקשורת זכאית לבטל את ההזמנה.

3.13. ניתן להזמין מוצרים אך ורק ליעדים בישראל ומעבר לקו הירוק ולאזורים שאליהם לא ניתן להגיע באמצעות דואר שליחים. ולטובת לקוחות המעוניינים להשתמש במוצרים עם מפעילי רשתות סלולאריים ישראליים. חל איסור להזמין מוצרים באתר עבור יעדים ולקוחות מחוץ לישראל.

3.14. כל הזמנה מוגבלת לרכישה של עד חמישה יחידות מוצרים בלבד. במידה ותחפוץ לרכוש יותר מחמישה יחידות של מוצרים יהיה עליך לעשות זאת באמצעות הזמנות נוספות.

3.15. חל איסור על עובדי החברה, חברת סאני תקשורת אלקטרוניקה בע"מ ובני משפחותיהם לבצע הזמנות באמצעות האתר, כמו כן חל איסור על ספקי החוץ של החברה לבצע הזמנות באמצעות האתר .

4.
אספקת המוצרים

4.1. אזורי השליחות הינם כמפורט באתר כפי שיפורסם מפעם לפעם. לא יבוצעו שליחויות לאזורים אשר אינם מפורטים באזורי השליחות. הזמנות שיבוצעו לאזורים הנוקבות באזור שמוגדר מחוץ לאזורי השליחות במקרה של הזמנה כאמור, תבוטל העסקה. משלוח ע"י שליח עד הבית – לרוב אזורי הארץ המשלוח יתקבל עד 3 ימי עסקים, למעט ישובים מרוחקים אליהם המשלוח יתקבל עד 6 ימי עסקים. (לעיון ברשימת הישובים המרוחקים לחץ כאן). ביצוע המשלוחים יעשה בימים א' עד ה' (הנחשבים כימי עסקים) לא כולל שישי שבת ולא כולל מועדים וחגים.

4.1.1 המשלוחים הינם בתחומי מדינת ישראל בלבד וכפופים לנגישות סבירה ברמת תשתיות, הגבלות, מצב ביטחוני וכו'. בעניין זה יובהר כי ייתכנו עיכובים במועד ההזמנה עקב סיבות שאינן תלויות בחברה ואינן בשליטתה לרבות, אך לא רק, כוח עליון, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע (רעידת אדמה, שיטפון וכו'), מפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו') ועיכובים הנובעים משביתות לרבות שביתה בשירותי דואר ישראל, ולמזמינה לא יהיו טענות נגד החברה בשל עיכוב כאמור. יובהר כי לא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמינה מחובתה לשלם בעבור הזמנתה.

4.2. סאני תקשורת מתחייבת לספק רק מוצרים ששולמו במלואם באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, בהתאם לתנאי האספקה הנקובים לצד המוצרים שנרכשו באתר.

4.3. סאני תקשורת ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם לך בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצרים - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. בכל מקרה תוגבל אחריותה של סאני תקשורת בקשר לאיחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים שנרכשו באתר לנזקים ישירים, ככל שייגרמו, עקב מעשה או מחדל של סאני תקשורת או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידיך. איחור באספקה של פחות מ-7 ימים ממועד האספקה לא ייחשב איחור לצורך תקנון זה.

4.4. סאני תקשורת תעשה מאמץ לספק לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית במועד הנקוב בעמוד המוצר, ואולם באזורים אלה יתכן עיכוב של עד 14 יום ממועד האספקה הקבוע בעמוד המוצר. עיכוב בשל מגבלה ביטחונית כאמור לא ייחשב כאיחור באספקת המוצר. במקרה בו לא ניתן לספק לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, סאני תקשורת ו/או הספקים ישתדלו לספק את המוצר למקום סמוך לאחר תיאום מראש עמך.

4.5. במידה ותבחר לאסוף את המוצר בעצמך מחנות סאני תקשורת, האחריות על המוצר בעת הובלתו תהיה עליך בלבד.

4.6. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה.

4.7. התקנון של רשות הדואר לישראל או של כל גוף אחר באמצעותו סאני תקשורת מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים, לפי העניין, יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר. ויודגש, משלוח באמצעות חברת המשלוחים יעשה עד ביתך, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיו"ב, עשויה ההזמנה להיות מסופקת לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיו"ב , ותתקבל על כך הודעה.

4.9. בעת אספקת ההזמנה, רשאית סאני תקשורת לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

4.10. יובהר ויודגש, מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, ייחשב כמקום מושבה של סאני תקשורת.

5.
שירות לקוחות

בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, כולל בנוגע למפרט הטכני של המוצרים, תפעול המוצרים והאחריות הניתנת בגינם, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי המכירות של סאני תקשורת באחד מסניפי הרשת שלנו, כפי שמפורסמים באתר.

5.1. תנאי השימוש בצ'ט - החברה שומרת לה את האופציה להעמיד לרשותך מעת לעת שימוש בשירות צ'אט לצורך פניה בנושאים שונים הקשורים לשירותי החברה. אפשרות השימוש היא מציוד תומך בלבד, מחייבת חיבור לרשת האינטרנט ועשויה להיות כרוכה בחיוב בגין עלויות גלישה, בהתאם להסכם שלך עם הספקים הרלוונטיים.

5.2. השימוש בצ'אט הינו באחריותך הבלעדית. אנו לא נישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף) הפסד אובדן או הוצאה שיגרמו למי מהמשתמשים הקשור במישרין או בעקיפין עם הצ'אט או השימוש בו. מבלי לגרוע מכך החברה, עובדיה ומנהליה אינם אחראים בשום אופן, במפורש או במרומז, למידע המצוין בצ'אט ואו מידע מאתרי אינטרנט אחרים או מרשת האינטרנט בכלל, לאמינותו ו/או לדיוקו ו/או לשמישותו ו/או לשימוש הנעשה במידע ו/או בצ'אט.

5.3. אנו מי מטעמנו לא נישא באחריות במקרה של תקלה הקשורה במישרים או בעקיפין לצ'אט ובכלל כך לא נהיה נישא בכל אחריות בגין אי יכולת לקיים את הצ'אט או אי יכולת לקיימו באופן תקין. הנך מצהיר ומתחייב, כי לא תפרסם בצ'אט כל תוכן פוגעני ו/או תוכן המפר זכויות יוצרים ו/או הפוגע בפרטיותו של אדם כלשהו ו/או כל תוכן הנוגד כל דין. אנו נהיה רשאים על פי שיקול דעתנו המלא והבלעדי להפסיק את הצ'אט ו/או למחוק באופן מידי כל פנייה שהועלתה לצ'אט ו/או לא לאשר העלאתה של תגובה כלשהי לצ'אט ו/או להפסיק את השתתפותו של משתמש כלשהו בצ'אט לאלתר, בכל מקרה של חשש לשימוש לרעה או במקרה של חשש להפרת הוראות הדין וזאת ללא כל הודעה מראש. ידוע לך ואתה מסכים לכך, כי אנו שומרים על זכותנו לחשוף את זהות המשתמש (או כל מידע אחר) במקרה של פעילות משטרתית או משפטית כנגד המשתמש ו/או מי מטעמו או בכל מקרה אחר בכפוף לכל דין.

5.4. אנו רשאים לשנות או לעדכן, להוסיף או לגרוע מהצ'אט או מהמידע הנמצא בו. אנו רשאים להפסיק בכל עת ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתנו המוחלט והבלעדי, את שירות הצ'אט. כמו כן נהיה רשאים לשנות את תנאיו בהודעה אשר נפרסם באתר. מוסכם בינינו כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתמשים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי הצ'אט כאמור. בנוסף, נהיה רשאים לעדכן מעת לעת את דרישות הציוד התומך.

6.
כשרות להשתמש באתר

6.1. הנך רשאי לרכוש מוצרים באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

6.1.1. הנך כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. קרי, מעל גיל 18. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

6.1.2. הנך בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

6.1.3. הנך בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

6.1.4. הנך בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

6.2. מבלי לגרוע מהאמור לסעיף 6.1 לעיל, סאני תקשורת תהא רשאית למנוע רכישת מוצר באתר, באמצעות חסימתך בכל אחד מהמקרים הבאים:

6.2.1. ביצעת מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

6.2.2. הפרת תנאי מתנאי התקנון.

6.2.3. מסרת בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.

6.2.4. ביצעת מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בסאני תקשורת ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.

6.2.5. קנית את המוצר עבור לקוח מחוץ לישראל.

6.2.6. בכוונתך לשוב ולמכור את המוצר או השירות לצד ג' ו/או לסחור בו.

7.
שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

7.1. כדי לרכוש איזה מהמוצרים, עליך למלא את פרטיך כאמור לעיל. מידע זה מועבר לסאני תקשורת לשם ביצוע הרכישה.

7.2. סאני תקשורת אינה אחראית לכל שימוש שיעשה ע"י המוביל או השליח במידע שיועבר לו לצורך ביצוע המשלוח אליך.

7.3. סאני תקשורת מתחייבת שלא לעשות כל שימוש נוסף במידע ללא הרשאתך, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.

7.4. סאני תקשורת תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

7.5. סאני תקשורת נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן.

7.6. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי העברת מידע באינטרנט אף פעם אינה מאובטחת ופרטית לחלוטין. הנך מבין כי כל מידע או מסר שתשלח אל האתר עלול להיקרא או להילכד על ידי אחרים.

7.7. סיסמאות או שמות משתמש, ככל שיינתנו, נועדו לשימושך הבלעדי ואין להעבירם לאחרים. אתה אחראי לשמור על סודיות הסיסמה ואתה אחראי, באופן מלא, לכל הפעולות שיתבצעו על פי הסיסמה שלך או בחשבונך. במידה שהשימוש במחשבך משותף לך ולאחרים, עליך לצאת מהאתר ולסגור את חלון הדפדפן לאחר שתסיים את הביקור באתר. אתה מסכים להודיע לסאני תקשורת ללא דיחוי על כל שימוש לא מורשה בסיסמה או בחשבונך או על כל פגיעה אחרת באבטחה. סאני תקשורת אינה יכולה לשאת, ולא תישא באחריות, לכל אובדן או נזק שינבעו מאי ציות שלך לתנאי שימוש אלה.

7.8. סאני תקשורת לא תהיה אחראית, בשום מקרה, לפעולות לא מורשות של צדדים שלישיים, שייעשו מתוך כוונה לעקוף את נוהלי האבטחה של האתר. כן, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, סאני תקשורת לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה ואתה מצהיר שלא תהיה לך כל טענה או תביעה כנגד סאני תקשורת במקרה שכזה.

8. ביטול הזמנה/מכירה ו/או כשל תמורה

8.1. הנך רשאי לבטל הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו על פיו (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

8.2. לנוחיותך להלן תנאים עיקריים הנוגעים לאפשרות ביטול הזמנה (במקרה של סתירה בין האמור להלן להוראות חוק הגנת הצרכן, הוראות חוק הגנת הצרכן תגברנה).

8.3. ביטול של הזמנה יעשה בכתב באמצעות הודעה לכתובת דואר האלקטרוני של סאני תקשורת, כמפורט באתר, לא יאוחר מ-14 ימים לאחר היום בו סופק לך המוצר, כאשר עליך מוטלת החובה לוודא את קבלת הודעת הביטול על ידי סאני תקשורת.

8.4. תוצאות הביטול עקב פגם: הנך רשאי לבטל את הזמנה עקב פגם במוצר נשוא ההזמנה, או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לך, תוך 14 ימים ממועד שבו סופק לך המוצר. במקרה שכזה, תחזיר סאני תקשורת בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על ביטול ההזמנה את אותו חלק ממחיר ההזמנה ששולם על ידיך, תבטל את חיובך בשל ההזמנה ולא יגבה ממך דמי ביטול כלשהם, בכפוף לכך שתשיב את המוצר לסאני תקשורת בפרק הזמן הנ"ל.

8.5. תוצאות הביטול שלא עקב פגם:

8.5.1. היה ותבטל את ההזמנה שלא מהטעמים המנויים בסעיף 8.4 לעיל, לפני שביצעת במוצר נשוא ההזמנה שימוש כלשהו, תחזיר סאני תקשורת בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר ההזמנה ששולם על ידיך, תבטל את חיובך בשל ההזמנה ולא תגבה ממך סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם, ובלבד שהצגת חשבונית בגין ההזמנה. ככל שהתמורה עבור ההזמנה שבוטלה שולמה באמצעות כרטיס אשראי, תחויב בעמלת סליקת האשראי, ככל שישנה כזו. בכפוף לכך שהמוצר יוחזר קודם לסאני תקשורת בתנאים האמורים בסעיף 8.5.2 להלן.

8.5.2. היה ותבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר כאמור לעיל, תחזיר על חשבונך את המוצר נשוא ההזמנה לסאני תקשורת באריזתו המקורית, שלם, ללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא ובתנאי שלא נעשה כל שימוש. במידה והמוצר יוחזר לסאני תקשורת שלא באריזתו המקורית, או באופן בו ניכר שהאריזה נפתחה לפני החזרתה, תהיה סאני תקשורת רשאית לבדוק את תקינות המוצר ואת העובדה שלא נעשה בו שימוש, כתנאי להחזרת מחיר העסקה.

8.5.3. מוצר שנשלח מסאני תקשורת לביתך כמוהו כמוצר שהתקבל. היה וסירבת לקבל את החבילה יהיה בכך משום הוראה למשלח להחזיר המוצר לסאני תקשורת, על חשבונך ובעלות משלוח בסך 29 ש"ח כולל מע"מ.

8.5.4. ביטול ההזמנה יחול על הזמנות בסכום של 50 ₪ ומעלה בלבד.

8.6. החזר תמורה בכל מקרה של ביטול יתבצע באותו אופן בו התבצע התשלום ועל פי הוראות החוק.

8.7. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של סאני תקשורת לתבוע נזקים, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

8.8. סאני תקשורת תהא רשאית לבטל הזמנה ו/או מכירה כולה או חלקה:

8.8.1. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

8.8.2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;

8.8.3. אם יתברר לה כי ההזמנה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית שלך ו/או מי מטעמך ו/או צד ג' כלשהו;

8.8.4. אם יתברר לה כי אתה עלול לשוב ולמכור את המוצר לצד ג' ו/או לסחור בו.

8.8.5. אם יתברר שהרכישה שנעשתה מיועדת לחו"ל.

8.9. הודעה על ביטול המכירה תימסר לך בטלפון ו/או במייל ו/או בכתב לכתובת אותה ציינת בעת ביצוע ההזמנה.

8.10. אם לאחר ההזמנה התגלה כי המוצר ו/או השירות אזל מהמלאי, רשאית סאני תקשורת לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה ההזמנה כאמור, סאני תקשורת לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, לרבות נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

8.11. סאני תקשורת תפרסם מדי פעם מבצעים והצעות מיוחדות ללקוחותיה באתר, והינה רשאית בכל עת, לשנות את תנאי המבצעים הנ"ל ו/או להפסיקם.

9. אחריות

9.1. אחריות בגין המוצרים

9.1.1. נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את סאני תקשורת.

9.1.2. סאני תקשורת לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם לך או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה של סאני תקשורת בכל מקרה תוגבל להחזר כספך.

9.1.3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, לרבות צבע המוצר שיסופק.

9.1.4. סאני תקשורת אינה מתחייבת לתת כל אחריות עבור המוצרים, מעבר לאחריות שתפורט בכתב במסמכים הנלווים למוצר שיירכש באתר.

9.2. אחריות כללית בגין פעילות האתר

9.2.1. סאני תקשורת מאפשרת לך לעשות שימוש באתר ללא תוספת תשלום, כשירות לצרכן. סאני תקשורת אינה ערבה לתוכן הכלול באתר והתבססות עליו הינה על אחריותך בלבד. סאני תקשורת אינה מבטיחה או ערבה לכך שהאתר יפעל תמיד ללא הפרעה ו/או שהוא יהיה נטול טעויות.

9.2.2. סאני תקשורת שומרת לעצמה את הזכות לשנות דפים אלו או למנוע גישה אליהם בכל עת.

9.2.3. לא ניתנת אחריות מכל סוג שהוא, בין במפורש ובין במשתמע, כולל, אך בלא הגבלה, אחריות בגין בעלות או אי-הפרה או אחריות במשתמע בגין סחירות או התאמה למטרה מסוימת, בנוגע לזמינות, דיוק, מהימנות או התוכן של דפים אלו או איכות מסחרית.

9.2.4. סאני תקשורת או מי שסייע לה ליצור, להפיק, לספק ו/או לתחזק את האתר לא יישאו בכל אחריות שהיא לכל נזקים שהם, בין אם ישירים, עקיפים, מקריים או תוצאותיהם, על דמי נזק עונשיים ושכר טרחת עורכי דין, אובדן רווחים או הפרעה לניהול עסקים כתוצאה מהשימוש או חוסר האפשרות להשתמש בשירות זה, אף אם ידעו מראש על האפשרות לנזקים אלו. לכן, אתה האחראי הבלעדי לתוצאות השימוש שלך באתר. אתה מסכים לשפות, להגן ולמנוע כל פגיעה מסאני תקשורת, נושאי המשרה שלה, החברות הקשורות אליה וחברות האם שלה, וכן מספקי השירותים שלה, ספקי התוכן שלה ומעניקי רישיונותיה (להלן, ביחד – "משופים") כתוצאה או מפני כל חבות, תביעה ועלות, לרבות, שכר טרחת עורכי דין שיוציאו המשופים בקשר לכל תביעה שתנבע מהפרת תנאי שימוש אלה, המצגים, ההתחייבויות וההסכמות שלעיל.

9.2.5. סאני תקשורת לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידך באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

9.2.6. סאני תקשורת לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים של צד שלישי. סאני תקשורת אינה מתחייבת כי קישור כלשהו יוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל. בשימוש בקישור לאתר של צד שלישי, עליך לעיין ולהסכים לתנאי השימוש של אתר זה בטרם השימוש בו. בנוסף, הנך מסכים כי לסאני תקשורת אין כל שליטה שהיא על התוכן המוצג באותו אתר והיא אינה יכולה לקחת כל אחריות שהיא על חומר שנוצר או פורסם באתר צד שלישי שכזה. בנוסף, לא ישתמע מקישור לאתר שאינו של סאני תקשורת כי סאני תקשורת תומכת באתר או במוצרים או בשירותים המוצגים באתר צד שלישי שכזה.

9.2.7. במידה המרבית המותרת על פי דין, בנוגע לתוכן שבאתר, סאני תקשורת אינה עושה מצג ואינה מתחייבת בהתחייבות מכל סוג ומין כי השרת שבאמצעותו מועמד האתר חופשי מווירוסים או רכיבים אחרים אשר עלולים להדביק, לפגוע, או לגרום נזק לציוד המחשבים שלך או לכל רכוש אחר, כאשר תיגש, תגלוש, תוריד חומר מהאתר, או תשתמש בו בדרך אחרת; או שהשימוש או ההנאה שלך מהשירותים יהיו ללא הפרעה או שגיאות.

9.2.8. נעשה כל מאמץ להבטיח שהמידע המסופק על ידי סאני תקשורת באתר יהיה מדויק. עם זאת, בשל אופי המדיום והסיכונים להפרעות והפסקות בשירות, האחריות מסויגת כאמור לעיל.

9.2.9. סאני תקשורת אינה אחראית בשום אופן שהוא לפרסומות המופיעות באתר. הופעת פרסומת כאמור, אינה מעידה על חסותה של סאני תקשורת ו/או התחייבותה על המפרסם, המוצר/ השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו של הפרסום.

9.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אחריות בגין חלקי חילוף (להלן: "אחריות חלקי החילוף") תינתן בכפוף לתנאים שלהלן:

9.3.1. אחריות חלקי החילוף תינתן רק לאחר בדיקת חלקי החילוף במעבדת Samsung וקבלת אישור כי לא נעשה בהם כל שימוש ו/או תיקון בידי מי שלא הוסמך לכך על ידי סמסונג ו/או מי מטעמה (להלן: "אישור מעבדת "Samsung).

9.3.2. אחריות חלקי החילוף הינה לתקופה של שלושה חודשים מיום אישור מעבדת Samsung

.9.3.3. למען הסר ספק, אחריות חלקי החילוף חלה רק על חלקי החילוף החדשים שהותקנו במכשיר בלבד, ואינה חלה על המכשיר שבו הותקנו חלקי החילוף החדשים.

9.3.4 במקרה של קלקול ו/או פגם בחלקי החילוף במהלך תקופת האחריות (להלן: "החלקים הפגומים"), יש למסור את החלקים הפגומים במרכזי השירות של סאני תקשורת וסאני תקשורת תהיה האחראית להעבירם לתיקון ו/או בדיקה במעבדת Samsung

10.
שונות

10.1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב - יפו, בלבד.

10.2. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י סאני תקשורת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. עליך לעיין אפוא בתקנון בכל ביקור שלך באתר. אם תמשיך להשתמש באתר לאחר ששינינו או עדכנו תנאי שימוש אלה, פירוש הדבר כי אתה מסכים גם לתנאי השימוש החדשים.

10.3. תנאי שימוש אלה וכל התנאים הנוספים אשר מתפרסמים באתר מהווים ביחד את ההסכם השלם בין סאני תקשורת לבינך בנוגע לשימוש באתר ולרכישת מוצרים באמצעותו. מחדל של סאני תקשורת לעמוד על ביצוע הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלה לא ישפיע על זכותה המלאה לדרוש את הביצוע בכל זמן, לאחר מכן; וויתור של סאני תקשורת על הפרה לפי הסכם זה לא יהווה ויתור על ההוראה עצמה. על מנת שלוויתור של סאני תקשורת יהיה תוקף, חייב הוויתור להיעשות בכתב.

10.4. חרגה סאני תקשורת מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, ע"פ שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את סאני תקשורת לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.

10.5. אם תפיץ תוכן או תוסיף הערות באמצעות האתר, אזי אתה מעניק לסאני תקשורת את הזכות לערוך, להעתיק, להפיץ, ליצור יצירות נגזרות ולפרסם תוכן זה בכל צורה ובכל מדיום בהתאם לבחירתה של סאני תקשורת. כמו כן, אתה האחראי הבלעדי והנושא היחיד בחבות בקשר לכל פעילויותיך אתר.

10.6. סאני תקשורת שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת הימצאותך באתר, מידע אודות הרגלי הקניה שלך, מוצרים שרכשת, מוצרים בהם הבעת עניין, עמודים שצפית בהם, הצעות שעניינו אותך, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב- COOKIES

10.7. להלן מפורטות אחדות מבין ההפרות אשר עלולות לגרור את הפסקת הגישה שלך לאתר על ידי סאני תקשורת: העברה, פרסום, או אפשור הפצה של תוכן שאינו חוקי, מהווה לשון הרע, מזיק, מאיים, מטריד, מהווה התעללות, בעל אופי פוגע מבחינה גזעית, אתנית או דתית, וולגרי, כולל מסרים מיניים בוטים, מהווה תועבה, מוציא דיבה או מעורר התנגדות. הטרדה, איום, גרימת מבוכה או פגיעה במשתמש אחר בכל צורה בלתי ראויה. פרסום או העברה של כל חומר תוך כדי הפרה בזכויות לפרטיות או בקניין הרוחני של צד שלישי כלשהו. שימוש בשפה המונית או פוגעת, התחזות לאחר. אינך רשאי להתחזות למשתמש אחר או לאדם אחר כלשהו, ניסיון לקבל סיסמה של משתמש אחר, פרסום חומר לקידום מכירות או פרסומות. העלאה של וירוסים, רוגלות ותוכנות מזיקות או זדוניות אחרות. הפרעה או ניסיון להפריע לפעילות התקינה של האתר. סאני תקשורת שומרת על זכותה להוציא תכנים מהאתר בכל זמן, ובכלל זה, כל תוכן המפר אמות מידה אלה. סאני תקשורת אינה אחראית לכל חומר מעורר התנגדות שתתקל בו בשעת השימוש באתר.

10.8. התוכן הנכלל באתר זה עשוי לכלול אי דיוקים טכניים או טעויות דפוס. סאני תקשורת שומרת על זכותה לעדכן את התוכן לפי הנחוץ על מנת לתקן שגיאות אלה ללא הודעה.

10.9. אין בהצגת מוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם ע"י סאני תקשורת.

10.10. רישומי המחשב של סאני תקשורת בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

10.11 מובהר, כי ביצוע רישום באתר על ידיך, מהווה הסכמה לקבלת דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] מחברת סאני תקשורת בע"מ ובשם הדומיין הרשמי שלה , לרבות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות, אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיו"ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב - 1982. הנך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה, ע"י שליחת הודעה לכתובת [email protected]